تلفن : 100 - 222 3455
سال ساخت
متراژ پارکینگ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر
بر اساس

سمانه سیف اللهی نمایندگی تست 1

2 سال
2 سال

ویلا لوکس ساحلی

مازندران - تنکابن - کریم آباد

7,500 تومان / ماهانه
5 تخت 4 حمام 900 متر

سمانه سیف اللهی نمایندگی تست 1

7,500 تومان / ماهانه
5 تخت 4 حمام 900 متر

نمایندگی تست 6 ما بهترین هستیم

2 سال
2 سال

ویلا لوکس در ارمسر

مازندران - رامسر - چهارصد دستگاه

4,500 تومان / mo
3 تخت 4 حمام 1100 متر

نمایندگی تست 6 ما بهترین هستیم

4,500 تومان / mo
3 تخت 4 حمام 1100 متر

مهرداد داوودی نمایندگی تست 5

2 سال
2 سال

ویلا با استخر برای اجاره

رامسر ابریشم محله

6,000 تومان / ماهانه
4 تخت 5 حمام 1200 متر

مهرداد داوودی نمایندگی تست 5

6,000 تومان / ماهانه
4 تخت 5 حمام 1200 متر

جمال محمدپور نمایندگی تست 2

2 سال
2 سال

ویلا لوکس ییلاقی

مازندران - تنکابن - جاده دوهزار

140,000 تومان
5 تخت 4 حمام 1300 متر

جمال محمدپور نمایندگی تست 2

140,000 تومان
5 تخت 4 حمام 1300 متر

مریم باباپور نمایندگی تست 1

2 سال
2 سال

ویلا در رامسر

مازندران - رامسر - دریاپشته

230,000 تومان
5 تخت 4 حمام 2300 متر

مریم باباپور نمایندگی تست 1

230,000 تومان
5 تخت 4 حمام 2300 متر

دانیال سمامی نمایندگی تست 7

2 سال
2 سال

ویلای مدرن با استخر

نستان گیلان - لنگرود - خیابان سردار جنگل

13,000 تومان / mo
4 تخت 4 حمام 2200 متر

دانیال سمامی نمایندگی تست 7

13,000 تومان / mo
4 تخت 4 حمام 2200 متر

باران صبوری نمایندگی تست 6

2 سال
2 سال

ویلا در خیابان مطهری

مازندران - ساری انتهای خیابان فرهنگ - خیابان مطهری

1,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 1800 متر

باران صبوری نمایندگی تست 6

1,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 1800 متر

مریم باباپور نمایندگی تست 1

2 سال
2 سال

ویلا ییلاقی

مازندران - رامسر - جنت رودبار

8,500 تومان / mo
3 تخت 3 حمام 1400 متر

مریم باباپور نمایندگی تست 1

8,500 تومان / mo
3 تخت 3 حمام 1400 متر